WODY OPADOWE - ASPEKTY PRAWNE, EKONOMICZNE I TECHNICZNE

17. KONFERENCJA

REJESTRACJA

18-20 KWIETNIA 2023
ŁÓDŹ I ONLINE

Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO
KONFERENCJI
POZOSTAŁO:

ZAKUP
MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

STRONA
KONFERENCJI
W 2021 ROKU

Dlaczego warto wziąć udział?

17. Konferencja Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne odbędzie się
w formie hybrydowej w dniach 18-20 kwietnia 2023 r. w Łodzi oraz online.

„Ogromna ulewa w Poznaniu. "Koniec Świata"", „Ponad 1700 zgłoszeń po ulewie w Poznaniu. Podtopione szpitale, osunęła się skarpa”, „Po potężnych ulewach 700 zalanych budynków i 100 odcinków dróg. Pod wodą m.in. Kraków”, „Pogodowy armagedon w Krakowie”, „Ulewne i gwałtowne deszcze to nasza nowa rzeczywistość. Nowy rower lub auto? Lepiej kup łódkę”. To tylko kilka z wybranych nagłówków, które pojawiły się w ubiegłorocznych relacjach po nawalnych deszczach.

Zmiany klimatu, obfite deszcze i nagłe zaskakujące zawirowania pogodowe nie pozostawiają wątpliwości, że w jakikolwiek sposób uda nam się uniknąć konsekwencji, trzeba się na nie przygotować. Duże opady i konieczność odprowadzania w jednym momencie ogromnych ilości wody to zmora wielu zabetonowanych miast. Od kilku lat widać jaskółkę na horyzoncie zmian. Wielu włodarzy miast i gmin, deweloperzy oraz mieszkańcy, zauważają jak ważna jest retencja wody w mieście. Tutaj z pomocą przychodzi zarządzanie zielenią i wodą w mieście oraz interdyscyplinarne działanie przy projektach inwestycyjnych.

Jak połączyć działania wielu podmiotów w mieście? Jak zebrać grono interesariuszy, którzy wesprą projekty konstruktywnymi uwagami? Jakie elementy błękitno-zielonej infrastruktury sprawdziły się w polskich miastach? Czy zielony dach może być pretekstem do obniżenia opłaty za wody opadowe? To tylko kilka pytań, na które pojawi się odpowiedź oraz przedstawione zostaną dobre przykłady i rozwiązania, podczas 17. Konferencji Wody Opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, która odbędzie się hybrydowo, w Łodzi oraz online 18-20 kwietnia.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

17 KWIETNIA

18 KWIETNIA

19 KWIETNIA

20 KWIETNIA

20.00
ABRYSówka!

- Obrady merytoryczne 10:00-17:00
- Kolacja bankietowa
w Hotelu Novotel w klimacie łódzkich fabrykantów 20:00

- Obrady merytoryczne 10:00-17:00

- Spacer z ornitologiem
- Kolacja 20:00-22:00

Wyjazd studyjny do spółki GAMON TRUCKS
9:00-13:00

Dobre wspomnienia


:)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

Krzysztof Witkowski
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja

dr Sebastian Szklarek
blog Świat Wody, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

dr inż. arch. Joanna Rayss

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

dr inż. Klara Ramm

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Adam Gamoń

GAMON Trucks

Robert Gorczyński
Abrys

Chcesz dołączyć do wydarzenia jako Prelegent?

Wyślij do nas wiadomość poprzez poniższy formularz

Travel benefits

A few sentences about your product. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

A few sentences about your product. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

A few sentences about your product. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Win holiday

PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 18 KWIETNIA 2023
(WTOREK)

PROGRAM KONFERENCJI

SESJA 1: WODY OPADOWE - AKTUALNE WYZWANIA I POLITYKA KLIMATYCZNA

10:O0

Otwarcie obrad konferencji
Robert Rosa, Abrys

10:15

Aktualne prace resortu dotyczące zmian klimatu

10:30

Aktualne wytyczne KE dotyczące łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu i możliwości finansowania

dr inż. Klara Ramm, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Zobacz Prelegenta

Klara Ramm jest związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną od kilkunastu lat. Doświadczenie zdobyła pracując jako dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, ekspert w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od ponad 10 lat pełni funkcję eksperta w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie uczestnicząc w wielu projektach dotyczących usług wodnych. Będąc przedstawicielką Polski w federacji EurEau uczestniczy również w przedsięwzięciach międzynarodowych, jest członkiem zespołu ds. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Jest przewodniczącą komitetu EurEau ds. Ekonomiczno-Prawnych sektora. Bierze udział w konsultacjach i pracach nad prawem unijnym, związanym z gospodarką wodną. Jest autorką artykułów związanych z działalnością przedsiębiorstw wod-kan w Unii Europejskiej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych oraz MBA.


Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

dr inż. Klara Ramm

10:45

Najwyższa Izba Kontroli o zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych

(przedstawienie wyników raportu)

Piotr Górny, Najwyższa Izba Kontroli

11:00

Najważniejsze wyzwania gospodarki wodnej w dobie zmian klimatu
Grzegorz Walijewski, IMGW-PIB

11:15

Czas na pytania do Prelegentów

11:25

Przerwa na kawę

SESJA 2: ASPEKTY FINANSOWE I PRAWNE W KWESTII GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI


Prowadzący: dr Sebastian Szklarek, blog Świat Wody, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

11:45

Wody opadowe w dokumentach planistycznych gospodarowania wodami

dr Sebastian Szklarek, blog Świat Wody, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

Zobacz Prelegenta

xx

xx

Zobacz Prelegenta

dr Sebastian Szklarek autor bloga Świat Wody i adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ilością i jakością zasobów wody. Od 2010 roku łączy pracę naukowo-badawczą z praktycznym zastosowaniem wiedzy naukowej poprzez współpracę w sektorze B+R.


Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się poprzez prowadzonego bloga. Zaangażowany w realizacje licznych projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych (NCBiR, LIFE, POIG, NCN, RPO). Współautor opracowań dotyczących przeciwdziałania skutkom suszy dla RZGW i KZGW. Ekspert i członek rady fundacji Ambitna Polska. Aktualnie kierownik projektu NCN dotyczącego wpływu soli drogowej na ekosystem wodny (zooplankton).

blog Świat Wody, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

dr inż. Klara Ramm

12:00

Aktualne projekty finansowania
Andrzej Sidorski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12:15

Program dofinansowań do inwestycji wspierających retencję

Piotr Czarnocki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz Prelegenta

xx

xx

Zobacz Prelegenta

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na UW i Zarządzania Projektami w SGH. Aktualnie radca w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Środowiska i obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przy wdrażaniu projektów ISPA, POIiŚ (sektor wodno-kanalizacyjny, opadowy), a także we wdrażaniu i kreowaniu polityki klimatycznej w Polsce, jak również przygotowywaniu zmian legislacyjnych w obszarze adaptacji do zmian klimatu. Był odpowiedzialny za zrealizowanie projektu pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” (MPA). Obecnie zajmuje się programowaniem Perspektywy 2021-2027 w obszarze klimatu i środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu. Autor „Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”, Członek Komitetu Sterującego Programu NCBiR „BIOSTRATEG”, Komitetu Sterującego ds. aPZRP oraz Komitetu Ekspertów ds. Instrumentu LIFE przy KE, a także Grupy Ekspertów ds. Oceny Skutków Zmian Klimatu i Adaptacji do Zmian Klimatu Transportu Śródlądowego EKG ONZ.

Ministerstwo Klimatu
i Środowiska

Piotr Czarnocki

12:30

Czas na wystąpienie Partnera generalnego konferencji GAMON Trucks

12:45

Dwugłos w sprawie opłat za deszczówkę
dr Jędrzej Bujny, BUJNY

Zobacz Prelegenta

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na UW i Zarządzania Projektami w SGH. Aktualnie radca w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Środowiska i obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przy wdrażaniu projektów ISPA, POIiŚ (sektor wodno-kanalizacyjny, opadowy), a także we wdrażaniu i kreowaniu polityki klimatycznej w Polsce, jak również przygotowywaniu zmian legislacyjnych w obszarze adaptacji do zmian klimatu. Był odpowiedzialny za zrealizowanie projektu pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” (MPA). Obecnie zajmuje się programowaniem Perspektywy 2021-2027 w obszarze klimatu i środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu. Autor „Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”, Członek Komitetu Sterującego Programu NCBiR „BIOSTRATEG”, Komitetu Sterującego ds. aPZRP oraz Komitetu Ekspertów ds. Instrumentu LIFE przy KE, a także Grupy Ekspertów ds. Oceny Skutków Zmian Klimatu i Adaptacji do Zmian Klimatu Transportu Śródlądowego EKG ONZ.

Zobacz Prelegenta

Jędrzej Bujny, radca prawny, doktor nauk prawnych, właściciel Kancelarii Prawnej BUJNY Prawo dla ekosystemu; od blisko dwóch dekad wspiera podmioty działające w sektorze infrastrukturalnym i komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej oraz wodociągowej. Jędrzej Bujny, radca prawny, doktor nauk prawnych, właściciel Kancelarii Prawnej BUJNY Prawo dla ekosystemu; od blisko dwóch dekad wspiera podmioty działające w sektorze infrastrukturalnym i komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej oraz wodociągowej.

BUJNY

dr Jędrzej Bujny

13:00

Pozwolenia wodnoprawne dla obiektów retencjonowania wód opadowych
Anna Michałowska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

13:15

Czas na pytania

13:25

Przerwa na lunch

SESJA 3: DOBRE PRAKTYKI, INNOWACJE I TECHNOLOGIE
W GOSPODAROWANIU WODAMI OPADOWYMI - cz. 1


Prowadząca: dr inż. arch. Joanna Rayss, Rayss Group

14:25

Wystąpienie wprowadzające - Nowe ciekawe projekty, realizacje z ostatniego roku w Polsce
i za granicą

dr inż. arch. Joanna Rayss, Rayss Group

14:40-15:00

Czas na wystąpienia Prelegentów

15:00

Zrównoważone zarządzanie wodą opadową w dolinach rzecznych miast
dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

15:15-16:15

WARSZTATY:

Zarządzanie ryzykiem powodziowym - zadania gminy, możliwości techniczne, aspekty finansowe i ubezpieczeniowe

Jacek Nalaskowski, Biuro Ka-NAL

16:15

Zakończenie pierwszego dnia obrad konferencji

20:00

Kolacja w klimacie łódzkich fabrykantów

DRUGI DZIEŃ OBRAD 19 KWIETNIA 2023
(ŚRODA)

SESJA 3: DOBRE PRAKTYKI, INNOWACJE I TECHNOLOGIE
W GOSPODAROWANIU WODAMI OPADOWYMI - cz. 1


Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja

10:10

Wyzwania przed którymi stoją wodociągi - wystąpienie wprowadzające

dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja

10:30-11:30

Czas na wystąpienia Prelegentów

11:30

Przerwa na kawę

SESJA 4: LUDZIE - WODA - MIASTO


Prowadzący: Robert Gorczyński, redaktor prowadzący miesięcznik "Zieleń Miejska", Abrys

12:00
- 12:45

Czas na wystąpienia prelegentów

12:45

Czas na wystąpienie Partnera konferencji

12:55

Panel dyskusyjny

Debata - dialog z mieszkańcami / Dobry klimat


Prowadzący: Robert Gorczyński, redaktor prowadzący miesięcznik "Zieleń Miejska", Abrys

Eksperci:
- dr inż. Joanna Rayss, Rayss Group
- Paweł Jaworski, Urban designer
- Hubert Kacprzyk, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zagadnienia do panelu:

Debata - dialog z mieszkańcami / Dobry klimat

- Czy budżet obywatelski to właściwe miejsce aby wspierać miejską retencję?

- Czy projekty dotyczące miejskiej retencji powinny być wpisane w projekt miasta i to miasto powinno mieć przewidziane na nie budżet?

- Sposoby na skuteczny dialog z mieszkańcami

- Jak rozmawiać, aby spełniać oczekiwania mieszkańców i dobrze zarządzać miastem?

- Jak aktywizować mieszkańców do działania?

- Czy zwykłe konsultacje z mieszkańcami odnośnie nowych inwestycji się sprawdzają?

13:55

Zakończenie konferencji

14:00

Lunch

18:00-20:00

Spacer z ornitologiem

20:00

Kolacja regionalna

WYJAZD STUDYJNY W DNIU 20.04.2023 DO
GAMON TRUCKS

O GAMON TRUCKS

Spółka GAMON TRUCKS powstała w 2014 roku. Jesteśmy producentem pojazdów do czyszczenia kanalizacji oraz transportu nieczystości płynnych.

Sercem firmy jest nowoczesna, wybudowana od podstaw, hala produkcyjna, której budowa została ukończona w 2018 roku. Budynek jest zlokalizowany na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Konstantynowie Łódzkim.

Wycieczka po zakładzie jest niesamowitą okazją do prześledzenia pełnego procesu produkcyjnego, od arkusza blachy do gotowego pojazdu komunalnego. Państwa przewodnikami będą eksperci w osobach Prezesa Zarządu (mgr inż. Adam Gamoń) oraz Kierownika Produkcji spółki GAMON TRUCKS. Opowiedzą o kolejnych etapach realizacji zamówienia, przedstawią zastosowane innowacyjne rozwiązania, a także udzielą odpowiedzi na Państwa pytania.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji.

8:45

Zbiórka na wyjazd studyjny dla osób podróżujących autokarem

9:00

Przejazd do Zakładu GAMON Trucks

10:00-12:00

Wizytacja

REJESTRACJA

REJESTRACJA
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 18.04-19.04.2023 r. (18.04.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; 19.04.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, kolacja)
 • udział w imprezach towarzyszących
 • udział w wyjeździe technicznym
  w dniu 20.04.2023 r.
 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
REJESTRACJA

499 zł

1590 zł

UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

ATRAKCJE

KOLACJA U FABRYKANTA
18 kwietnia 2023 r.

W trakcie uroczystej kolacji, po pierwszym dniu konferencji, przeniesiemy się w czasie. Kolacja u fabrykanta to wieczór, który pozwoli przenieś się nam do czasów gdzie w Łodzi królował przemysł. Fabrykanci - i ich rodziny wiedli życie na wysokim poziomie. Mieszkali w okazałych pałacach, wyróżniających się bogactwem form i zdobień.


Wszyscy oni ściągali do Łodzi kierowani ambicją, inteligencją
i sprytem. Poszukiwali szansy na sukces i dogodnych okazji do rozwoju, zbudowania od podstaw fortuny, bądź pomnożenia bogactwa rodziny. Na dawnych balach fabrykantów Panie musiały być zamaskowane, z obowiązkowo białymi rękawiczkami a Panów obowiązywały fraki i kostiumy, koniecznym atrybutem każdego
z mężczyzn w tamtych czasach były długie wąsy.

Zachęcamy do przebrania się zabawy do późnych godzin wieczornychSPACER Z ORNITOLOGIEM
19 kwietnia 2023 r. 18:00-20:00


W mieście często nie zauważane, czasem pomijane, zapomniane lub nawet irytujące.
Mowa o ptakach!

Otaczają nas wszędzie, a w mieście znajdują trochę wytchninia w parkach i wszelkich terenach zielonych. Często jednak się okazuje, że bardzo mało wiemy o naszych bliskich mieszkańcach miast. Poruszając podczas konferencji zagadnienia związane z zielenią w mieście oraz zagospodarowaniem wody, pomyśleliśmy, że warto pochylić się nad tym tematem. Podczas spaceru poznamy wiele ciekawostek, dowiemy się jak i w jakich porach najlepiej obserwować fruwających mieszkańców, co jedzą, jak im się żyje
w mieście, jakie są ich zachowania i co oznaczają.

Zapraszamy na wyjątkowy spacer z ornitologiem, który będzie naszym przewodnikiem po Świecie ptaków.

Hotel Novotel Łódź Centrum

Adres: Al. Piłsudskiego 11/11a, 90-368 Łódź

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stawkami na hasło ABRYS w hotelu Novotel Łódź Centrum.


Koszt zakwaterowania:

• 299 zł brutto za nocleg w pokoju jednoosobowym
• 339 zł brutto za nocleg w pokoju dwuosobowym


Prośbę o rezerwację należy kierować na adres:

H7830-RE@accor.com

Tytuł wiadomości koniecznie musi zawierać hasło "ABRYS".


Miejsce konferencji i zakwaterowanie

Kolacja w Bierhalle Esplanada

Adres: Piotrkowska 100, 90-004 Łódź


Esplanada w Łodzi – dawny Dom Handlowy Hugo Schmechela
i Juliana Rosnera znajdujący się przy ulicy Piotrkowskiej 100. Budynek powstał według projektu ówczesnego łódzkiego architekta miejskiego – pochodzącego z Finlandii, Augusta Furuhjelma. Wyróżnia to miejsce wielka witryna na pierwszym piętrze.

W Bierhalle spróbujecie pysznych dań i napijecie się wytwarzanego przez nich piwa.19 kwietnia 2023 r. godzina 19:00


KOLACJA REGIONALNA
19 kwietnia 2023 r. 20:00

PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

PARTNER GENERALNY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Paulina Wolna

zastępca kierownika

Kontakt w kwestiach merytorycznych

881 932 976

p.wolna@abrys.pl

Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu

Kontakt dla Partnerów wydarzenia, promocja

608 376 797

l.kawa@abrys.pl

Napisz do mnie

784 036 989

m.kazimierczak@abrys.pl

Marta Kazimierczak

project manager

Kontakt w kwestiach organizacyjnych