Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

15. Konferencja

ZAREJESTRUJ SIĘ

6-8 października 2020 r., Wrocław

Dlaczego warto z nami być?

BIZNESOWE SPOTKANIA

WIEDZA

NOWE DOŚWIADCZENIA

Spotkanie pełne wiedzy

Wody opadowe – klucz do podniesienia jakości życia w miastach. W naturze do gleby przenika 90% opadów, a w wybetonowanych miastach tylko 10%! A przecież odpowiednie zagospodarowanie wód deszczowych może nie tylko pomóc w niwelowaniu negatywnych skutków zmian klimatu, ale także poprawić jakość życia mieszkańców. Temu ważnemu zagadnieniu będzie poświęcona 15. Konferencja „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, która odbędzie się w dniach 6-8 października br. we Wrocławiu.


Podczas trzydniowego spotkania zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z efektywnym zarządzaniem wodami opadowymi. Uczestnicy mogą się spodziewać ciekawych tematów i wystąpień ekspertów i praktyków.


Stawiamy na zdobywanie wiedzy połączonej z praktyką. Zależy nam na pokazywaniu dobrych rozwiązań i ciekawych przykładów zagospodarowywania wód opadowych.


Jeśli chcesz zaprezentować się na konferencji, masz ciekawe rozwiązania lub chcesz zademonstrować swoją technologię? Zgłoś swój udział w konferencji w roli uczestnika lub partnera.


TEMATYKA KONFERENCJI

● prawo wodne i jego konsekwencje w kontekście wód opadowych,

● dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi. Doświadczenia polskich miast w zagospodarowaniu wód opadowych,

● inspiracje i dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi - problemy i rozwiązania,

● wody opadowe w przestrzeni nowoczesnego miasta - współpraca, wytyczne, strategia i legislacja,

● błękitno-zielono-czerwona infrastruktura, jej finansowanie i wykorzystanie,

● zanieczyszczenia wód opadowych,

● adaptacja do zmian klimatu w przestrzeni miasta,


Wyjazd studyjny - spacer po Wrocławiu śladem błękitno-zielonej infrastruktury.

ZAPOZNAJ SIĘ Z GWARANCJĄ KONFERENCJI I PAKIETEM BEZPIECZNA KONFERENCJA.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Zapłać do dwóch tygodni przed rozpoczęciem konferencji!Jeśli nie możesz przyjechać do Wrocławia - weź udział w internetowej formie wydarzenia.

Informacje organizacyjne
Warunki uczestnictwa
Bezpieczna konferencja
Gwarancja konferencji

Prelegenci

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak,

Politechnika Poznańska

Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

dr inż. arch. Tomasz Majda

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak

dr Sebastian Szklarek

blog Świat Wody, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

dr inż. arch. Joanna Rayss

dr inż. Klara Ramm

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", przedstawicielka Polski w federacji EUREAU

Pozostałych prelegentów przedstawimy wkrótce

Program konferencji już wkrótce

Rada programowa konferencji

Dzień 1 (6 października 2020 r.), Wrocław

10.00 - 12.00

Wody opadowe – aktualne wyzwania
i prawodawstwo


01

 • Plany i projekty przy przeciwdziałaniu suszy i powodzi
 • Przestrzenny i czasowy rozkład opadów w Polsce oraz jak to się może zmienić w wyniku zmiany klimatu.
 • Woda w miejskiej przestrzeni publicznej
 • Co z tą wodą? - wyzwania w gospodarowaniu wodami opadowymi w świetle zmian klimatu 
 • Przerwa na kawę
 • Zagospodarowanie wód opadowych a pozwolenia wodno-prawne
 • Prawne aspekty zagospodarowania wód opadowych
 • metody naliczania opłat za odbieranie wód opadowych

SESJA 1 (6 PAŹDZIERNIKA 2020 r.)

12:40 - 16.10

Aspekty finansowe i prawne w kwestii gospodarowania wodami opadowymi

02

 • Wycena usług ekosystemowych zieleni miejskiej Kiedy zagospodarowanie wód opadowych się opłaca
 • Możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie zagrożeń środowiska”
 • Doradztwo techniczne przy składaniu wniosków o dofinansowanie
 • Miejskie sposoby na rozwój programów retencyjnych oraz Jak angażować mieszkańców do wspólnych działań
 • LUNCH
 • PANEL DYSKUSYJNY: W jaki sposób powinno być przeprowadzane finansowanie błękitno-zielonych inwestycji i jak zdobywać finansowanie na tego typu inwestycje.

SESJA 2 (6 PAŹDZIERNIKA 2020 r.)

16:20 - 17.20

Inspiracje i dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi. Problemy i rozwiązania.

03

 • Sesja dobrych przykładów
 • Problem -> Rozwiązanie
 • PYTANIA I DYSKUSJA
 • KOLACJA W KLIMACIE „Co w trawie piszczy” 

SESJA 3 (6 PAŹDZIERNIKA 2020 r.)

Rada programowa konferencji

Dzień 2 (7 października 2020 r.), Wrocław

10.00-12.40

Wody opadowe w przestrzeni nowoczesnego miasta – współpraca, wytyczne, strategia i legislacja Budownictwo i urbanistyka a zieleń w mieście

04

 • Współpraca architektów i urbanistów z samorządami. Jak wspólnie dążyć do zielonej przestrzeni miasta Znaczenie roślinności dla małej retencji i ważnych funkcji miasta
 • Bariery prawne dla wdrażania BZI i zagospodarowania wód opadowych na miejscu opadu, w tym przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym. Jakie rozwiązania należy zaproponować w nowym kodeksie urbanistyczno-budowlanym
 • Przyjazna architektura dla budownictwa
 • Zieleń – kluczem do sprzedaży i pułapka betonozy
 • Przerwa na kawę

SESJA 4 (7 PAŹDZIERNIKA)

12.50-13.40

Zanieczyszczenia wód opadowych i możliwość ich wykorzystania

05

 • Retencja a jakość wód opadowych
 • Badanie wody opadowej w mieście

 • LUNCH

SESJA 5 (7 PAŹDZIERNIKA)

12.50-13.40

Inspiracje i dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi. Mała inwestycja – wielka zmiana.

06

 • Jakie korzyści przynosi mała retencja Badanie wody opadowej w mieście
 • Przedstawienie katalogu dobrych praktyk zagospodarowania wód opadowych
 • Projekt zagospodarowania wód opadowych i adaptacji do zmian klimatu
 • Debata przy okrągłych stołach
 • Zielone dachy /Magazynowanie wody /Doświadczenia z edukacji z mieszkańcami 
 • Kolacja

SESJA 6 (7 PAŹDZIERNIKA)

Rada programowa konferencji

Dzień 3 (8 października 2020 r.), Wrocław

9.30-12.30

Spacer śladem błękitno-zielonej infrastruktury we Wrocławiu

 • Spacer śladem błękitnej i zielonej infrastruktury Wrocławia to wycieczka, podczas której zapoznamy się z najciekawszymi projektami stolicy Dolnego Śląska

SPACER
(8 PAŹDZIERNIKA)

14:15 - 17.15

Dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi. Mała inwestycja - wielka zmiana. Inicjatywy dla retencji.

05

 • Wyjazd studyjny do Berlina - Śladem błękitno-zielonej infrastruktury w Berlinie

WYJAZD STUDYJNY

(3 PAŹDZIERNIKA 2019 r.)

Zarejestruj się
ZOBACZ PEŁEN PROGRAM
Informacje organizacyjne

Koszt konferencji

Konferencja online

ZAREJESTRUJ SIĘ

Konferencja stacjonarna

od 1290 PLN

ZAREJESTRUJ SIĘ

od 499 PLN

Zakończenie rejestracji 4.10.2020

Zakończenie rejestracji 5.10.2020

Cena obejmuje: udział w konferencji, pakiet materiałów konferencyjnych, przerwy kawowe oraz lunche w dniach 6 i 7 .10, udział w uroczystym bankiecie w dniu 6.10, udział w kolacji regionalnej w dniu 7.10), dostęp do materiałów online oraz nagrań z konferencji, udział w wyjeździe studyjnym po Wrocławiu - szlakiem błękitno-zielonej infrastruktury.


Cena obejmuje: udział w konferencji, pakiet materiałów konferencyjnych, dostęp do materiałów online oraz nagrań z konferencji.


netto

netto

Konferencja stacjonarna

od 1390 PLN

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zakończenie rejestracji 30.07.2020

Cena obejmuje: udział w konferencji, pakiet materiałów konferencyjnych, przerwy kawowe oraz lunche w dniach 6 i 7 .10, udział w uroczystym bankiecie w dniu 6.10, udział w kolacji regionalnej w dniu 7.10), dostęp do materiałów online oraz nagrań z konferencji, udział w wyjeździe studyjnym po Wrocławiu - szlakiem błękitno-zielonej infrastruktury.


Rejestracja do 30.07 = zniżka i gratis

Przy zgłoszeniu do 30.07 na maila podanego w zgłoszeniu otrzymacie Państwo e-wydanie Przeglądu Komunalnego (lipiec, sierpień) oraz e-materiały konferencyjne z dwóch ostatnich edycji konferencji „Wody Opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne” .

Novotel & ibis Wrocław Centrum

Rezerwacji oraz opłaty noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie powołując się na hasło "Abrys".

Rezerwacje powinny być dokonywane telefonicznie lub mailowo za pośrednictwem działu rezerwacji, gdzie goście będą podawali w którym z hoteli będą chcieli dokonać rezerwacji (Novotel czy ibis).

Oba hotele znajdują się w tym samym budynku.

Rezerwacji należy dokonywać pod numerem telefonu 71 722 49 60 lub pod adresem mailowym HA073-RE@accor.com.

Ibis Wrocław Centrum

Novotel Wrocław Centrum

Pokój 1-osobowy 305,00 zł*

Pokój 2-osobowy 335,00 zł*

Pokój 1-osobowy 335,00 zł*

Pokój 2-osobowy 365,00 zł*

*Ceny brutto ze śniadaniem

Ceny za pokoje są dostępne do 14.09.2020 r.

Po tym terminie uczestnicy mogą dokonywać rezerwacji po cenach publikowanych w hotelu z rabatem  10%. 

Patronat honorowy:

Gwarancja konferencji

Partner generalny:

Partnerzy:

Partner prawny:

Partnerzy branżowi:

Patroni medialni:

Kontakt

6-8 października 2020 r.


Jaśmina Labus

koordynator konferencji

+48 784 036 987

j.labus@abrys.pl

Wyślij wiadomość

Miejsce konferencji: Wrocław

Novotel & ibis Wrocław Centrum

6-8 października 2020 r.

widzimy się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Wrocław