Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

15. Konferencja

ZAREJESTRUJ SIĘ

6-7 października 2020 r., online

Dlaczego warto z nami być?

BIZNESOWE SPOTKANIA

WIEDZA

NOWE DOŚWIADCZENIA

Spotkanie pełne wiedzy

Wody opadowe – klucz do podniesienia jakości życia w miastach. W naturze do gleby przenika 90% opadów, a w wybetonowanych miastach tylko 10%! A przecież odpowiednie zagospodarowanie wód deszczowych może nie tylko pomóc w niwelowaniu negatywnych skutków zmian klimatu, ale także poprawić jakość życia mieszkańców. Temu ważnemu zagadnieniu będzie poświęcona 15. Konferencja „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, która odbędzie się w dniach 6-7 października br.


Podczas dwudniowego spotkania zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z efektywnym zarządzaniem wodami opadowymi. Uczestnicy mogą się spodziewać ciekawych tematów i wystąpień ekspertów i praktyków.


Stawiamy na zdobywanie wiedzy połączonej z praktyką. Zależy nam na pokazywaniu dobrych rozwiązań i ciekawych przykładów zagospodarowywania wód opadowych.


Jeśli chcesz zaprezentować się na konferencji, masz ciekawe rozwiązania lub chcesz zademonstrować swoją technologię? Zgłoś swój udział w konferencji w roli uczestnika lub partnera.


TEMATYKA KONFERENCJI

● prawo wodne i jego konsekwencje w kontekście wód opadowych,

● dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi. Doświadczenia polskich miast w zagospodarowaniu wód opadowych,

● inspiracje i dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi - problemy i rozwiązania,

● wody opadowe w przestrzeni nowoczesnego miasta - współpraca, wytyczne, strategia i legislacja,

● błękitno-zielono-czerwona infrastruktura, jej finansowanie i wykorzystanie,

● zanieczyszczenia wód opadowych,

● adaptacja do zmian klimatu w przestrzeni miasta,


ZAPOZNAJ SIĘ Z GWARANCJĄ KONFERENCJI I PAKIETEM BEZPIECZNA KONFERENCJA.

Zarezerwuj miejsce już dziś!


Konferencja tylko w wersji online


Informacje organizacyjne
Warunki uczestnictwa
Gwarancja konferencji

Prelegenci

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak,

Politechnika Poznańska

Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

dr inż. arch. Tomasz Majda

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak

dr Sebastian Szklarek

blog Świat Wody, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

dr inż. Klara Ramm

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", przedstawicielka Polski w federacji EUREAU

Małgorzata Bogucka-Szymalska

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Instytut Badawczy

Grzegorz Walijewski

dr Ksymena Rosiek

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr inż. arch. Joanna Rayss

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Jacek Nalaskowski

Biuro Ka-Nal

Tomasz Jeż

Politechnika Poznańska

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

Mateusz Faron

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

Łukasz Ciszewski

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Aleksandra Seliga-Piórkowska

Fundacja Zakłady Kórnickie

Krzysztof Mączkowski

"Zielonogórskie Wodociągi
i Kanalizacja" Sp. z o. o.

dr hab. inż. Krzysztof Witkowski

University of Copenhagen

Mariusz Hermansdorfer


Dołącz do wydarzenia na Facebook

Facebook

Program konferencji

Pobierz program

Rada programowa konferencji

Dzień 1 (6 października 2020 r.) online

10.00 - 12.40

Wody opadowe – aktualne wyzwania
i prawodawstwo


01

 • Otwarcie konferencji
 • Plany w zakresie ochrony przed powodzią i suszą
  Aleksandra Seliga-Piórkowska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Przestrzenny i czasowy rozkład opadów w Polsce oraz prognozy na kolejne lata
  Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 • Woda w mieście – wyzwania odpowiedzialnej urbanistyki
  dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, Politechnika Poznańska
 • Susza -co nam zagraża
  dr Sebastian Szklarek, blog Świat Wody, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
 • Przerwa na kawę
 • Zasady kalkulacji i poboru opłat za wody opadowe lub roztopowe w polskich gminach, z uwzględnieniem wpływu na politykę taryfową
  Łukasz Ciszewski, Mateusz Faron, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

SESJA 1 (6 PAŹDZIERNIKA 2020 r.)

12.40 - 14.00

Aspekty finansowe i prawne w kwestii gospodarowania wodami opadowymi

02

 • Okiem ekonomisty - dlaczego musimy gospodarować wodą dr Ksymena Rosiek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finansowanie inwestycji z zakresu adaptacji do zmian klimatu przez NFOŚiGW
  Anna Czyżewska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Zielonogórskie doświadczenia w gospodarowaniu wodami opadowymi
  dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
 • Finansowanie gospodarki wodnej w Polsce - przegląd instrumentów finansowych
  Krzysztof Mączkowski, koordynator programu Drzewo Franciszka, Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Zakończenie pierwszego dnia obrad konferencji

SESJA 2 (6 PAŹDZIERNIKA 2020 r.)

Dzień 2 (7 października 2020 r.) online

10.00 - 11.20

Inspiracje i dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi. Problemy
i rozwiązania.

03

 • Bariery prawne dla wdrażania BZI i zagospodarowania wód opadowych na miejscu opadu, w tym przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym
  dr inż. arch. Tomasz Majda, Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Wpływ czynników przyrodniczych na posadowienie
  dr inż. Tomasz Jeż, Politechnika Poznańska
 • Współpraca architektów i urbanistów z samorządami.
  Jak wspólnie dążyć do zielonej przestrzeni miasta
  dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
 • Wzorcowy plan adaptacji miasta do zmian klimatu na przykładzie doświadczeń Kopenhagi
  Mariusz Hermansdorfer, University of Copenhagen, Aalto University
 • Przerwa na kawę

SESJA 3 (7 PAŹDZIERNIKA 2020 r.)

11.50 - 12.50

Zanieczyszczenia wód opadowych i możliwość ich wykorzystania

04

 • Jakie zanieczyszczenia znajdziemy w wodach opadowych
  i roztopowych
  Sebastian Szklarek, blog Świat Wody, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
 • System odwodnieniowy w przypadku opadów „ponadmiarodajnych”
  Jacek Nalaskowski, biuro Ka-Nal
 • Projekt NOAH i komunikacja społeczna
  Klara Ramm, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", przedstawicielka Polski w federacji EUREAU

SESJA 4 (7 PAŹDZIERNIKA 2020r.)

12.50-13.50

Inspiracje i dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi.
Mała inwestycja – wielka zmiana. INICJATYWY DLA RETENCJI

 • Mała retencja językiem korzyści, czyli o wartości usług ekosystemów
  dr inż. arch. Joanna Rayss, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
 • Gospodarowanie wód opadowych na terenach zieleni we Wrocławiu
  Monika Pęc-Święcicka, Zarząd Zieleni Miejskiej
  we Wrocławiu
 • Zasoby wodne w mieście - przykłady zagrożeń związanych z realizacją inwestycji oraz zasady zrównoważonego gospodarowania
  dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Zakończenie drugiego dnia obrad

SESJA 5 (7 PAŹDZIERNIKA 2020 r.)

Rada programowa konferencji

Dzień 3 (8 października 2020 r.)

9.30-12.30

Spacer śladem błękitno-zielonej infrastruktury we Wrocławiu

 • Spacer śladem błękitno-zielonej infrastruktury we Wrocławiu
  Organizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu, ZZM Wrocław oraz MPWiK Wrocław

SPACER
(8 PAŹDZIERNIKA 2020 r.)

Dołącz do wydarzenia na Facebook

Facebook

Koszt konferencji

Konferencja online

499 PLN

Zakończenie rejestracji 5.10.2020

Cena obejmuje: udział w konferencji, pakiet materiałów konferencyjnych, dostęp do materiałów online oraz nagrań z konferencji.


netto

Zarejestruj się

Novotel & ibis Wrocław Centrum

Rezerwacji oraz opłaty noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie powołując się na hasło "Abrys".

Rezerwacje powinny być dokonywane telefonicznie lub mailowo za pośrednictwem działu rezerwacji, gdzie goście będą podawali w którym z hoteli będą chcieli dokonać rezerwacji (Novotel czy ibis).

Oba hotele znajdują się w tym samym budynku.

Rezerwacji należy dokonywać pod numerem telefonu 71 722 49 60 lub pod adresem mailowym HA073-RE@accor.com.

Ibis Wrocław Centrum

Novotel Wrocław Centrum

Pokój 1-osobowy 305,00 zł*

Pokój 2-osobowy 335,00 zł*

Pokój 1-osobowy 335,00 zł*

Pokój 2-osobowy 365,00 zł*

*Ceny brutto ze śniadaniem

Ceny za pokoje są dostępne do 14.09.2020 r.

Po tym terminie uczestnicy mogą dokonywać rezerwacji po cenach publikowanych w hotelu z rabatem 10%.

Patronat honorowy:

Gwarancja konferencji

Partner generalny:

Partnerzy:

Partner prawny:

Partnerzy branżowi:

Patroni medialni:

Kontakt

6-7 października 2020 r.

Paulina Wolna

project manager

+48 881 932 976

p.wolna@abrys.pl

Wyślij wiadomość

Miejsce konferencji: online

6-7 października 2020 r.

widzimy się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

online